Obsah

Zpět

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Loza na základě § 129 a násl.zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 6. 1. 2018

Datum sejmutí: 21. 1. 2018

Zpět