Obsah

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE LOZA ZA ROK 2021

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

 • Umístění: za hospodou, u obecních bytovek,

 

 • Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky.

 

 •  Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

 • Umístění: za hospodou, u obecních bytovek,

 

 • Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír.

 

 • Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

 • Umístění: za hospodou, u obecních bytovek,

 

 • Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE

 •  Umístění: za hospodou

 

 •  Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

 

 • Vždy v uzavřené PET lahvi

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Umístění: za hospodou,

 

 • Kdy?  Odvoz a likvidace je plánována 2x do roka svozovou firmou

 

 • Co?  plechovky od barev a lepidel, oleje, pneumatiky, chemikálie,

 

KOVY, ELEKTRO

 • Umístění: za hospodou,

 

 • Kdy?  Odvoz a likvidace je plánována 2x do roka za spolupráce SDH

 

 • Co?  veškerý kovový odpad a elektrospotřebiče

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V roce 2021 bylo v obci vyprodukováno:

            54,51t  směsného komunálního odpadu,

            18,39t  objemného odpadu,

            0,88t    nebezpečného odpadu.

Tříděný odpad:

            2,98t    papírového odpadu,

            3,92t     plastového odpadu,

            3,75t    odpadu ze skla,

            0,07t    jedlý olej a tuk,

            31,52t bioodpad.

           

Obec vynaložila na odvoz a likvidaci odpadů celkem  406 641,-Kč. Z toho:

            236 757,- Kč   na směsný komunální odpad

            57 428,- Kč     na objemný odpad

            77 582,- Kč     na tříděný odpad

            16 987,- Kč     na nebezpečný odpad

            17 887,-Kč      bioodpad

           

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 187 600,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 40 712,- Kč  a za prodej druhotných surovin 3 814,-Kč.

 

V Loze          15.9. 2022

 

                                                                                     Romana Poljanská v. r.

                                                                                            starostka obce