Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loza

Vyvěšeno: 5. 12. 2019

Datum sejmutí: 21. 12. 2019

Zodpovídá: Romana Poljanská

Zpět